S-RIVER ĐỒNG HÀNH CÙNG CẤY NỀN THƯƠNG HIỆU
27 tháng 10 năm 2023

Cấy Nền Thương Hiệu là cộng đồng chia sẻ kiến thức, nâng cao nhận thức về thương hiệu và kết nối, giúp đỡ lẫn nhau dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Các hoạt động chính của Cấy Nền Thương Hiệu là tạo ra các lớp học ngắn ngày, miễn phí giảng dạy, để mọi người cùng thảo luận, chia sẻ các đề tài về xây dựng thương hiệu. Người chia sẻ kiến thức là các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực chiến lược thương hiệu, chiến lược hình ảnh. Sứ mệnh của Cấy Nền Thương hiệu là mang lại lợi ích lớn cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hành trình xây dựng bản sắc riêng.

S-River rất vinh dự khi đồng hành cùng Cấy Nền Thương Hiệu trong vai trò là đơn vị bảo trợ truyền thông và đơn vị tài trợ kim cương. Mong rằng với sự đồng hành này sẽ giúp cho Cấy Nền Thương Hiệu ngày càng lớn mạnh!

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

Giáo sư Phan Văn Trường – Sáng lập Hệ sinh thái Cấy Nền đang chia sẻ trong sự kiện.

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

Diễn giả Trịnh Thu Trang – S

áng lập Cấy Nền Thương Hiệu, Sáng lập S-River Creative Agency chia sẻ về xây dựng thương hiệu thông qua bao bì tại sự kiện.

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

Talkshow không chỉ có sự góp mặt của chủ nghiệm Cấy Nền Thương Hiệu mà còn có sự tham gia của Giám đốc sáng lập Sông Cái Distillery – Mr. Daniel Nguyễn Hoài Tiến.

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

s-river đồng hành cùng cấy nền thương hiệu

Bài viết khác