Tại S-River, chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo về thiết kế và xây dựng thương hiệu cho nhiều đối tượng khác nhau, như: Người đam mê sáng tạo, designer muốn nâng cấp kỹ năng, sinh viên chuyên ngành, các marketer và những người quản trị thương hiệu…

Khoá đào tạo giúp học viên hiểu rõ quy trình thiết kế ấn phẩm truyền thông, trình bày chính xác yêu cầu thiết kế, giảm thời gian xử lý, tăng hiệu quả công việc; nắm bắt được tư duy thiết kế một cách mạch lạc và khoa học cũng như kiến thức mỹ thuật ứng dụng; gia tăng hiệu quả kinh doanh và marketing bằng các sản phẩm thiết kế; nắm được các kiến thức cơ bản về màu sắc, bố cục, chữ – kiến thức về nhận diện thương hiệu, bao bì và kiến thức tổng quan về thiết kế, quy trình làm việc giữa các bên.

Chưa có dữ liệu