HỘI THẢO: “CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2023 VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO DÀNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM”
02 tháng 03 năm 2023

Vào ngày 25 tháng 02 năm 2023, tại hội trường Tầng 1, Trung tâm Văn hoá ULIS – Jonathan KS Choi, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hội thảo ”Cập nhật chính sách thuế năm 2023 và lập kế hoạch kiểm soát rủi ro thuế dành cho doanh nghiệp thực phẩm” đã được diễn ra, hướng tới mục đích giúp doanh nghiệp trang bị các kiến thức về thuế, những thay đổi mới trong chính sách thuế và quản trị những rủi ro về thuế có thể gặp phải, góp phần cho doanh nghiệp vận hành trơn tru, hiệu quả. Tại sự kiện này, S-River đã có cơ hội góp mặt trong các gian hàng trưng bày của sự kiện.

Bài viết khác