CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BỘ CÔNG THƯƠNG PHỐI HỢP VỚI ITPC TỔ CHỨC HỘI THẢO “THIẾT KẾ PHỤC VỤ MARKETING”
23 tháng 02 năm 2023

Với mong muốn giúp các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ được vai trò quan trọng của thiết kế trong chiến lược marketing của doanh nghiệp nhằm hướng tới xây dựng hoạt động thiết kế, phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp nói riêng và từng bước phát triển ngành thiết kế công nghiệp của Việt Nam nói chung, Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức và tư vấn với chủ đề “Thiết kế phục vụ Marketing” ngày 20-21/8/2019 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Hội thảo – Thiết kế phục vụ Marketing

Bài viết khác